Om

Alla som någon gång har provat på en kubbsport av något slag vet hur roligt och spännande detta faktiskt kan vara. Ingen annan sport är så givande som den med klubba, något som nog mågna runt om i världen skulle hålla med om.

Leave a Reply